ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП
Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения
Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП


Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg