Г-н Кр. Мандев – Управител на "Ню Дейта" ООД

„През лятото на 2009 г. предприехме действия по създаване на ново търговско дружество.
Възникнаха сложни въпроси, свързани с прехвърляне на активи и пасиви от старото дружество към новото, преназначаване на персонала и редица други казуси от юридическо и счетоводно естество...
Вижте цяла препоръка

Г-жа Евелина Александрова - Управител на "АМАМ БР" ООД

С настоящата препоръка фирма "АМАМ БГ" ООД изразява своето удовлетворение от съвместана работа с фирма "Куадра Бизнес Сървис" ООД.
През времето на нашето сътрудничество, което продължава и до днес, "Куадра Бизнес Сървис" ООД и Петър Господинов, в качеството си на Управител, работи като лоялен партньор, на когото може да се разчита...
Вижте цяла препоръка

Г-н Станимир Боянов – Управител на "БОЯНОВ-КОНСУЛТ ЕЙДЖЪНСКИ" ЕООД

Препоръка за добро изпълнение по договор за счетоводно обслужване
С настоящата референция фирма "БОЯНОВ-КОНСУЛТ ЕЙДЖЪНСКИ" ЕООД иска да изкаже своята положителна оценка от съвместната работа с фирма "Куадра Бизнес Сървис" ООД.
Вижте цяла препоръка

Инж. Маргарит Жипонов - Управител на "ВЕКТОР-БУЛ" ООД

Настоящата референция се издава на "Куадра Бизнес Сървис" ООД от дружество "Вектор-Бул" ООД в уверение на това, че същото извършва счетоводно- консултантски услуги, обезпечаващи функциониране на Дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство
Вижте цяла препоръка


Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg