КУАДРА БИЗНЕС СЪРВИС ООД
ЕИК: 200277608

Гр. София пк. 1113 ж.к Изток ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE

тел.: 0893 68 34 69
e-mail: info@qbs.bg


Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg