Пакет малък бизнес

Фирми не регистрирани по ДДС
Брой документи на месец и брой осигурени лица вклюени в цената Фирми занимаващи се само с производство
до 40 док. и до 5 човека 130.00 лв.
от 41 до 80 док. и до 5 човека 185.00 лв.
от 81 до 120 док. и до 5 човека 230.00 лв.
над 121 док. и до 5 човека по договаряне
При наличие по-голям брой персонал извън включения в пакета на счетоводното обслужване се заплаща възнаграждение по раздел ТРЗ

Договаряне на отстъпки при организиране на електронен обмен на информацията /импорт на докумети/

Фирми регистрирани по ДДС
без дейност 50.00 лв.
до 20 док. и до 5 човека 250.00 лв.
от 21 до 40 док. и до 5 човека 300.00 лв.
от 41 до 80 док. и до 5 човека 380.00 лв.
от 81 до 120 док. и до 5 човека 455.00 лв.
от 121 до 200 док. и до 5 човека 540.00 лв.
При наличие по-голям брой персонал извън включения в пакета на счетоводното обслужване се заплаща възнаграждение по раздел ТРЗ

Договаряне на отстъпки при организиране на електронен обмен на информацията /импорт на докумети/

Пакет среден бизнес

от 201 до 300 док. и до 5 човека 900.00 лв.
от 301 до 400 док. и до 5 човека 1050.00 лв.
от 301 до 400 док. и до 5 човека 1250.00 лв.
При наличие по-голям брой персонал извън включения в пакета на счетоводното обслужване се заплаща възнаграждение по раздел ТРЗ

Договаряне на отстъпки при организиране на електронен обмен на информацията /импорт на докумети/

Пакет голям бизнес

За подобряване организацията на документооборота и отчетния процес в фирми с голям брой документи КУАДРА БИЗНЕС СЪРВИС ООД предлага счетоводно обслужване на място при клиента от професионалисти, служители на дружеството.

Счетоводно обслужване по договаряне
Цената на счетоводното обслужване на място от аналитичен специалист 15лв./час
Цената на счетоводното обслужване на място от приложен специалист 12лв./час
Цената на счетоводното обслужване на място от административен персонал 10лв./час

Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg